نرگس موسوی خامنه

تصویرگر کتاب کودک. نقاش. طراح گرافیک

متولد 31 فروردین 1362، تهران

لیسانس گرافیک دانشگاه سوره
فوق لیسانس تصویرگری دانشگاه آزاد

نمایشگاه های انفرادی
۱۳۸۵ گالری کمال الدین بهزاد
۱۳۹۴ گالری طراحان آزاد. عنوان نمایشگاه : فرشتگان بر فراز تهران.
۱۳۹۶ گالری طراحان آزاد. عنوان نمایشگاه: وقتی سپیده زد.

Narges Mousavi Khameneh

Illustrator, Painter & Graphist

Tehran, 20 April 1983

Graphic BA, Soureh University
Illstration MA, Azad Univesity
 

Solo exhibtions:


2006- Kamalenddin Behzad Art Gallery

Azad Art Gallery, Angels Over Tehran, 2015

Azad Art Gallery, When it dawned, 2107

All right reserved for NargesMousavi.com 2017